983 ραντεβού στην κοινωνική υπηρεσία, 955 νομικές επισκέψεις 7 μήνες λειτουργίας.

Αυτοί είναι οι αριθμοί της ΣΥΝ – Παράσταση !!!

Η λειτουργία της υπηρεσίας Νομικής βοήθειας, που σχεδίασε και υποστηρίζει η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκύπτει από την ανάγκη και το αίτημα πρόσβασης  των πολιτών στη δικαιοσύνη και στοχεύει να αντιμετωπίσει συνθήκες και καταστάσεις των πολιτών που είναι αποτέλεσμα των αυξανόμενων κατασχέσεων αλλά και άλλων «αριθμών»: όπως του 25,6% δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο, του 60% της ανεργίας των νέων, του 35,7% δείκτη των νοικοκυριών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού[1], της επισφαλούς και ανασφάλιστης εργασίας, της βίας στις οικογενειακές σχέσεις, κλπ.

Είναι αριθμοί και καταστάσεις που  αποτυπώνουν  μια ζοφερή πραγματικότητα η οποία παράγεται από την κοινωνικοοικονομική καθημερινότητα των ανθρώπων στην πόλη των Αθηνών. Είναι το αποτέλεσμα και οι συνέπειες της λιτότητας και της δημοσιονομικής προσαρμογής που επηρεάζει την ζωή των πολιτών, ντόπιων, μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων, ανδρών και γυναικών, παιδιών, νέων και ενηλίκων, εργαζομένων και ανέργων, υπερχρεωμένων, ατόμων και ομάδων σε ευάλωτη κοινωνική θέση. Άτομα, ομάδες και πληθυσμοί που έχουν περιορισμούς και αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που προϋποθέτει η πρόσβαση και η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης και που αδυνατούν να καλύψουν το υψηλό κόστος της δικαιοσύνης.

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός στελέχους κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων στο Δήμο Παύλο Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει ένα στέλεχος κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων με διάρκεια σύμβασης  έως τις 30/9/2015. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ: http://arsis.gr/ ή στο τηλέφωνο 2310526150.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/7/15 – 14/8/15

Δείτε ολόκληρο το Δελτίο τύπου εδώ

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός Κοινωνικού Λειτουργού για τη στελέχωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Παύλο Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει έναν κοινωνικό λειτουργό για τη στελέχωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και ένα στέλεχος κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων με διάρκεια σύμβασης  έως τις 30/9/2015. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ: http://arsis.gr/ή στο τηλέφωνο 2310526150.