ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων από το 2000 διατηρεί την Τράπεζα συλλογής και διανομής ειδών πρώτης ανάγκης «ΣΥΝ-ΠΡΑΞΗ», όπου συγκεντρώνονται σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο είδη πρώτης ανάγκης και καθημερινής χρήσης, είδη ένδυσης και υπόδησης, βρεφικά- παιδικά είδη, παιχνίδια, βιβλία, οικιακές συσκευές, έπιπλα, τρόφιμα κ.α.

Στο παραπάνω πλαίσιο η ΑΡΣΙΣ, καλεί τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να συνδράμουν στην προσπάθειά της για συλλογή καλοκαιρινών ενδυμάτων και υποδημάτων καθώς και λευκών ειδών. Τα είδη θα διατεθούν σε ωφελούμενες οικογένειες και άτομα που διαβιούν στο όριο ή και κάτω από το όριο της φτώχειας.

Προκήρυξη για την πρόσληψη δυο φαρμακοποιών για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου στο Δήμο Παύλου Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει δυο φαρμακοποιούς για τη του Κοινωνικού Φαρμακείου με διάρκεια σύμβασης  έως τις 31/10/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ: http://arsis.gr/ ή στο τηλέφωνο 2310526150.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/6/2016-14/7/2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.
Δείτε το έντυπο της αίτησης εδώ.
Δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης εδώ.

Υποβολή έγγραφων προσφορών για προμήθεια προϊόντων υγιεινής για τους ωφελούμενους του Μεταβατικού Ξενώνα Σίνδου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, Πτολεμαίων αρ. 35) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για προμήθεια προϊόντων υγιεινής για τους ωφελούμενους του Μεταβατικού Ξενώνα Σίνδου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δυνάμει σχετικής απόφασης των νομίμων εκπροσώπων της, η Αναθέτουσα Αρχή προσφεύγει στην διαδικασία «Πρόσκλησης προς Υποβολή Προσφοράς» για την προμήθεια των κατωτέρω περιγραφόμενων προϊόντων υγιεινής για τους ωφελούμενους του Μεταβατικού Ξενώνα Σίνδου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Με την παρούσα σας καλούμε όπως μας υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια.

Χρόνος Υλοποίησης της προμήθειας: Τα προϊόντα θα πρέπει να παραδοθούν προς χρήση ή κατανάλωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση στον προσφέροντα ότι κατακυρώνεται σε αυτόν η προμήθεια (Ανάδοχος).

Τόπος υλοποίησης της υπηρεσίας: Τα προϊόντα θα παραδοθούν στον Μεταβατικό Ξενώνα Σίνδου (οδός Φιλώτα αρ. 1, έναντι Α-ΤΕΙΘ, Σίνδος Θεσσαλονίκης).

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή για την προμήθεια θα γίνει με την παράδοση – παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή και την έκδοση των σχετικών παραστατικών από τον Ανάδοχο (πχ. τιμολόγιο).