Προκήρυξη θέσεων πλήρους απασχόλησης για τον συντονισμό χρηματοδοτούμενου προγράμματος

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση εργασίας για έναν συντονιστή Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενου προγράμματος ανακούφισης της προσφυγικής κρίσης.
Απαραίτητα προσόντα:
  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κατά προτίμηση Κοινωνικών Επιστημών ή Διοίκησης
  • Προϋπηρεσία σε θέση συντονισμού χρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.) (άνω των 5 ετών)
  • Εμπειρία στην οικονομική διαχείριση χρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.) (άνω των 5 ετών)
  • Εμπειρία στην δουλειά με προσφυγικούς πληθυσμούς
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Επιθυμητά προσόντα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία: Διαχείριση Συστήματος Προπληρωμένων Καρτών

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «παροχή υπηρεσιών διαχείρισης προπληρωμένων καρτών που η Αναθέτουσα Αρχή θα χορηγεί στους ωφελουμένους για την αγορά ειδών σίτισης και ειδών προσωπικής υγιεινής από super και mini markets, με αναγραφή στις κάρτες NO ALCOHOL, NO CIGARETTES» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Call for Administration & Logistics Manager

Name of the position: Administration & Logistics Manager

Function: Project Manager or equivalent

General description of the position:

Carry out efficient administrative and logistical management of the project, minimizing financial and operational risks and ensuring compliance in terms of Tdh procedures and Donors guidelines.