Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός στελέχους κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων στο Δήμο Παύλο Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει ένα στέλεχος κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων με διάρκεια σύμβασης  έως τις 30/9/2015. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ: http://arsis.gr/ ή στο τηλέφωνο 2310526150.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/7/15 – 14/8/15

Δείτε ολόκληρο το Δελτίο τύπου εδώ

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός Κοινωνικού Λειτουργού για τη στελέχωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Παύλο Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει έναν κοινωνικό λειτουργό για τη στελέχωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και ένα στέλεχος κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων με διάρκεια σύμβασης  έως τις 30/9/2015. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ: http://arsis.gr/ή στο τηλέφωνο 2310526150.

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για την πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (δημοσίευση προκήρυξης: 2/7/2015)

Αναρτάται ένας πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με δύο φύλλα:
1ο φύλλο: ΑΜΚΑ/συνολική μοριοδότηση υποψηφίων
2ο φύλλο: ΑΜΚΑ/αναλυτική μοριοδότηση υποψηφίων.

Από την ημέρα ανάρτησης των πινάκων μοριοδότησης (20/7/2015) οι υποψήφιοι δύνανται να καταθέσουν ένσταση για τη μοριοδότησή τους, απο την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων και για διάστημα 3 εργάσιμων ημερών, έως τις 23/7/2015.
Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, 54630
Θεσσαλονίκη

Δείτε εδώ τον αναλυτικό πίνακα