Η ΑΡΣΙΣ αναζητά εθελοντή

red_cross_outlineypnwthrio
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εθελοντή/ρια νοσηλευτή/ρια κάτοχο πτυχίου στο υπνωτήριο αστέγων! Το ωράριο θα είναι 7-10 μμ!

Παρακαλώ επικοινωνήστε στο 2315 504301!

Σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων σε μια προσπάθεια προώθησης της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα υλοποιεί το Πρόγραμμα «Δράσεις Ευαισθητοποίησης νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass και Compasito», στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες». Το Πρόγραμμα Επιχορήγησης των EEA Grants υλοποιεί στην Ελλάδα το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος η ΑΡΣΙΣ θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα  ένα σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για το Compass και ένα για το Compasito, επίσημα εγχειρίδια του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια  (διάρκεια εκπαίδευσης  30 ώρες)  θα αναλάβουν στη συνέχεια, με την υποστήριξη της ΑΡΣΙΣ,  την εφαρμογή των εγχειριδίων  στις σχολικές τους μονάδες, με στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για την πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Παύλου Μελά

Παρακάτω αναρτάται ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων (ΑΜΚΑ/συνολική μοριοδότηση υποψηφίων) για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Παύλου Μελά.

Οι 3 πρώτοι υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση  θα περάσουν από συνέντευξη για την οποία θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Από την ημέρα ανάρτησης των πινάκων μοριοδότησης (17/8/2015) οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ένσταση για τη μοριοδότησή τους, από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων και για διάστημα 3 εργάσιμων ημερών. Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, 54630, Θεσσαλονίκη.

Δείτε τον πίνακα εδώ.